Πλατεία Αγίου Ιωάννη

Παιδική χαρά @ Αγία Παρασκευή

Περιγραφή

Η παιδική χαρά διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης, σύμφωνα με το Ν. ΦΕΚ 931/Β/18.05.09 , όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι παιδικές χαρές οφείλουν να λάβουν ειδική πιστοποίηση, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Εσωτερικών κατόπιν τριπλού ελέγχου: της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου, ενός εκ των διαπιστευμένων φορέων από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης καθώς και της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών της αποκεντρωμένης διοίκησης. Όσες παιδικές χαρές δε διαθέτουν την αντίστοιχη πιστοποίηση πρέπει να σφραγιστούν ή να ξηλωθούν.Υπενθυμίζεται, ότι οι δήμοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στις παιδικές χαρές της περιοχής τους, ακόμα και αν αυτές έχουν σφραγιστεί ως ακατάλληλες.  Ο κάθε δήμος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους και σε περίπτωση που ορισμένα παιχνίδια δεν είναι ασφαλή οφείλει να τα αποξηλώσει. Να σημειωθεί, επίσης, ότι ο δήμος εξακολουθεί να έχει την ευθύνη ακόμα και αν έχει τοποθετήσει πινακίδα, η οποία αναφέρει ότι η παιδική χαρά δεν είναι πιστοποιημένη.

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα:
-
Τρίτη:
-
Τετάρτη:
-
Πέμπτη:
-
Παρασκευή:
-
Σάββατο:
-
Κυριακή:
-

Πληροφορίες

Είσοδος:
?

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Ελβετίας
Τηλέφωνο:
-
Κινητό:
-
Email:
-
Ιστοσελίδα:
-

Φωτογραφίες

Επίσης στην ίδια περιοχή...

Τέλλου Άγρα & Χρυσοστόμου Σμύρνης

Παιδική χαρά @ Αγία Παρασκευή

Μπουρμπολήθρες

Παιδότοπος @ Αγία Παρασκευή